Porträtt av poeten Maria Wine, brons. Placerad i Maria Wines park i Solna
Porträtt av författaren Artur Lundkvist,brons. Placerad i Artur Lundkvists park i Solna
En Åmålshistoria. Bronsreliefer monterade på en pelare av röd granit. Placerad vid servicehuset Illern i Åmål
Bygge, ekträ. Placerad vid entrén till Högskolan i Skövde
Bygge, ekträ. Placerad vid entrén till Högskolan i Skövde
Neeme Järvi, brons. Göteborgs konserthus, Tallins Konserthus samt på Max Fisher Musiccenter i Detroit. USA.
Minnessten över Lilly Zickerman, bronsrelief på Granit Placerad på Sankt Sigfrids kyrkogård i Skövde
Porträtt av professor P-I Brånemark, brons. Placerad på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Dan Andersson, brons Järntorget, Göteborg
Jag och Dan A, Järntorget, Göteborg
Terazzoklot placerade på Kavåsskolans gård i Göteborg
Terazzoklot placerade på Kavåsskolans gård i Göteborg

 

 

© Britt-Marie Jern 2023